บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 เรามุ่งเน้นวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า ในอุตสาหกรรมต่างๆ แล้วนำมาพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของเราให้ สอดคล้อง สามารถรองรับการทำงานของลูกค้า ได้สมบูรณ์ ละเอียด และครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ลูกค้า สามารถส่ง มอบสินค้า บริการ และความ พึงพอใจต่อไปยังลูกค้า more
Contact us

สนใจโปรแกรม คลิ๊กที่นี่
Member Login
Username :
Password :
 
Forgot password ลืมรหัสผ่าน
New member Signup สมัครสมาชิก


2
WAN IP is 34.228.143.13

 

2 Dealer with Expert Implement Advisor Team

With Difference Method and Tactic
Depend on Dealer Service Solution
Please contact direct to dealer for pricelist
 
Advance Application System

DSoft Consultant
Jasu Media
UniSys Consulting
Tanawin
 
   

ERPXDG

Click to Enlarge

ขอนำเสนอโปรแกรมบริหารธุรกิจ

new BOS ERP Next-Gen 2018
(Click here for English Version)

BOS Advanced 2018
BOS Profressional 2018

BOS MRP 2018
BOS CRM 2018

BOS HRM 2018
BOS FRM 2018

(Account & Finalcial)

BOS EAM 2018
(Fixed Asset)
[Maintenance & Logistic]

BOS SCM 2018
(Purchase, Inventory) [Consignment, Warehouse, QA & Traceability]

SBM (Specific Business Management)
BOS POS 2018
BOS TS (Truck Scale) 2018

BOS SE (Service Center) 2018
BOS SO (Sale/Web Order) 2018
BOS RS (Reservation) 2018

ERP
BOS Report Sample

BOS Presentation Slide
BOS Implement Guide

รองรับสินค้าและบริการได้หลากหลายประเภท เช่น งานบริการ งานผลิต งานสั่งทำ งานผลิตต่อเนื่อง ธุรกิจซื้อขายทั่วไป สินค้าพิเศษเช่น เหล็ก ผ้า รถ อะไหล่ วัสดุก่อสร้าง สารเคมี สินค้าที่มี สี, Size ต่างกัน สินค้ามี Serial การนำเข้า ส่งออก ฝากขาย รองรับรหัสสินค้าจำนวนมาก และข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ซึ่งBOS เป็นเครื่องมือ ช่วยบริหาร และจัดการระบบข้อมูล และเอกสาร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยจัดการทั้งหมดเกือบทุกขั้นตอน


ERPX
ERP

Click to Enlarge

BOS Products Family, TOP 10 Features
Graphics User Interface
Module Features
Compare Module
1 new Pricelist & Promotion


20 Dec 2012 เข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย แผนธุรกิจ Thai IT Tycoon 2012

ecit kso
5 April 2012 เข้าสัมมนา โครงการ ECIT เพื่อทำการสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการรุ่นต่อไป

SWPC
9 June 2010 รายการ แนะนำ Software โดย Software Park
9 June 2010 รับเชิญเป็น วิทยาการ การใช้ IT (ERP) มาพัฒนาองค์กร


12 Feb 2009 รับเชิญเป็นวิทยากร
เรื่อง ERP ในงาน TIF2009

Goverment Links
  กรมสรรพกร
ซอฟแวร์มาตราฐานสรรพากร
สมาคมรหัสแท่งไทย
กรมพัฒนาธุรกิจค้า
กรมการค้าภายใน
กรมสรรพสามิต
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงพานิชย์
ธรรมนิติ
สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบไทย
นักบัญชี
สาระข่าวสารด้านภาษี
2 Credits Links
  • www.qad.com
• www.microsoft.com
• www.oracle.com
• www.sap.com
• www.mapics.com
• www.ibm.com
• www.mysql.org

• www.businessobjects.com
• more...

 
 
| Home | Aboust us | Introduction | Products | Downloads | Services | Join us | Contact us | Site map |
Turn Invisible Cost , Time and Expense to yours Profit.!
for more infomation please contact us
© Copyright 2018, Vision 4 Enterprises Software Co., Ltd.