1 BOS Products Family
1 Package & Solution
1 Module Features
1 Compare Module
1 Pricelist & Promotion
1
1  

 


BOS Products Family

บริษัท Vision 4 Enterprises Software Co., Ltd. ขอนำเสนอโปรแกรม BOS ERP ซึ่งเป็นเครื่องมือ ช่วยบริหารและจัดการระบบข้อมูล และเอกสาร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยจัดการทั้งหมดเกือบทุกขั้นตอน (โดยเฉพาะการขาย การตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้บาร์โค๊ด และการควบคุมยอดสินค้า บริหารงานบุคคล ค่าจ้าง เวลาการทำงาน ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบบริหารการผลิต) รวมไปถึงระบบบริหารงานภายใน โดยมุ่งเน้นพัฒนาเพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้ ความถูกต้องของกระบวนการทำงาน การนำข้อมูลมาประมวลผลใช้งาน และการนำเสนอรายงานให้ทันสมัย และรายงานที่พร้อมจะส่งให้กับสำนักงานบัญชี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (โดยสามารถใช้ระบบบัญชีบางส่วนเพื่อเตรียมข้อมูลให้กับสำนักงานบัญชี การทำงบการเงิน หรือกระทั่งการทำงานแบบเต็มระบบ)

เนื่องจาก BOS ERP เป็น Solution Software (ผู้ใช้สามารถเลือกระบบ หรือโมดูลที่ต้องการใช้งาน ให้เหมาะกับบริษัทของท่าน ทางบริษัทจะวิเคราะห์และเรียบเรียง Solution ที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอกับบริษัทของท่านรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม การจัดการรายงาน แบบฟอร์มต่างๆ รวมไปถึงการ Implementation ระบบ ให้ท่านสามารถเริ่มระบบ เปลี่ยนระบบทดแทน หรือเสริมระบบงานเดิมของท่านให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

TOP 10 Features

1. โปรแกรมลงลึกในรายละเอียดของข้อมูลในการทำงาน รองรับการทำงานทั้งอย่างง่าย และที่มีรายละเอียดสูง เช่น หน่วยในระบบมี 1 หน่วยหลัก 2 หน่วยขนาน เช่น ผ้าไหม มีหน่วยหลักเป็น หลา หน่วยขนานที่ 1 เป็น กิโลกรัม และหน่วยขนานที่ 2 เป็นม้วน มีหลายหน่วย แบบไม่จำกัด เช่น น้ำอัดลม 1 กระป๋อง กระป๋องคือหน่วยหลัก มีแพ๊ค 6 กระป๋อง แพ๊ค 24 กระป๋อง ซึ่งอยู่ในลัง ขนาด 24 แพ๊คได้ คำนวณหาหน่วยหลักได้อัตโนมัติ ฯลฯ รองรับ LOT, Serial , วันหมดอายุ ขนาด เกรด น้ำหนัก และรายละเอียดรหัสขาย ลูกค้าคาดหวัง และอื่นๆ

2. โปรแกรมออกแบบจากขั้นตอนการทำงานจริง ไม่ได้เน้นตามหลักการของการเขียนโปรแกรม เช่น ในขั้นตอนการผลิตผ้านั้นไม่สามารถวัดความยาวได้ตลอดเวลา จะใช้การชั่งน้ำหนักแทน และยังไม่เป็นม้วนจนกว่าจะถึงขั้นตอนตรวจสอบ ฯลฯ) หรือ การสั่งซื้อ ขอซื้อสินค้า โดยส่วนมากเกือบทุกโปรแกรมต้องทราบรหัสสินค้าก่อน ซึ่งความเป็นจริงมีโอกาสน้อยมากที่จะมีรหัสสินค้าอยู่ก่อนแล้ว หรือมี แต่ผู้ขอไม่ทราบว่ารหัสใด โปรแกรมมีความยืดหยุ่นที่จะรองรับการทำงานจริงเหล่านี้

3.รองรับข้อมูลตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปถึงขนาดใหญ่ (หลายล้านเรคคอร์ด) สามารถทำงานได้ตามปกติเมื่อข้อมูลเกิน 3,000 เรคคอร์ด ระบบจะปรับรูปแบบการแสดงผลอัตโนมัติ
สามารถสืบค้นย้อนได้อย่างง่ายดาย มีตัวตน เป็นระบบเอกสารที่ชัดเจน รองรับการทำงานได้กับหลากหลายฐานข้อมูลชั้นนำ และที่นิยมทั่วไป

4.ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว ทุกฝ่ายสามารถดึงข้อมูลจากระบบหนึ่ง ไปสู่อีกระบบหนึ่งได้ทันที ไม่ต้อง Key ซ้ำ มาพร้อมกับเครื่องมือค้นหา ที่รวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการทำงาน

5. การเริ่มต้นระบบไม่จำเป็นต้องปิดงวดรอบบัญชี สามารถยกยกมาก่อนหรือหลัง หรือเมื่อใดก็ได้ที่พร้อม และสามารถทำงานทั้งเดินหน้า และย้อนหลังได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องหยุดระบบเพื่อทำงานย้อนหลัง (ระบบสามารถแยกแยะราคาขาย อัตราแลกเปลี่ยน การส่งเสริมการขายตามเวลาที่บันทึกได้

6. โปรแกรมพัฒนารองรับเทคโนโลยีสมัยใหมในปัจจุบัน่ จึงสามารถทำงานได้กับอุปกรณ์ และการเชื่อมต่อกับหลายๆ ระบบ หรือโปรแกรมที่กำลังนิยมใช้ และเป็นมาตรฐานอยู่ในปัจจุบัน เช่น Windows XP,7, Email, Internet, EXCEL, PDF ฯลฯ และรองรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีกาารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7 . โปรแกรมเปิดโอกาสให้เชื่อมโยงกับระบบอื่นได้ รวมถึงทีมงานจะปรับปรุง เพื่อให้เข้ากับลูกค้ามากที่สุด* โปรแกรมเมอร์ของลูกค้าสามารถพัฒนาส่วนที่ต้องการ หรือเป็นความลับร่วมใช้งานได้

8.รูปแบบหน้าจอการทำงาน
และรูปแบบการทำงานรายวันแยกตามผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรูปแบบหน้าจอการทำงานได้เอง

9.มีระบบแก้ไข ออกแบบ และพิมพ์รายงานแบบพิเศษ สามารถกำหนด เครื่องพิมพ์ ขนาดกระดาษ แยกตามรายงาน แยกตามผู้ใช้ สามารถเพิ่ม แก้ไขรายงานและเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบได้ทันทีทุกรายงาน รวมถึงการ Export ข้อมูลไปยังระบบ หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

10 .มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถกำหนดได้ทั้งแบบอย่างง่าย จนถึงระดับละเอียด ทั้งส่วนของการใช้งาน และระดับตรวจสอบ อนุมัติเอกสาร และรายงาน

*หากการปรับปรุงอยู่ในขอบเขตที่ทางบริษัทกำหนด

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


| Top | Next >> 


| Top | Next >> 

Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 |

| Home | Aboust us | Introduction | Products | Services | Referance | Jobs | Site map | Contact us |
Turn Invisible Cost , Time and Expense to yours Profit.!
for more infomation please contact us
© Copyright 2018, Vision 4 Enterprises Software Co., Ltd.